מיגדלי אלון 400 מ״ר קומה גבוהה 160 ₪ למ״ר מפואר

מיגדלי אלון 400 מ״ר קומה גבוהה 160 ₪ למ״ר מפואר

דף הבית מיגדלי אלון 400 מ״ר קומה גבוהה 160 ₪ למ״ר מפואר